Verdens regnskove er blandt de mest spændende steder vi har på denne klode, og det er samtidigt her, at vi finder nogle af verdens mest eksotiske dyr og planter. Der opdages hele tiden nye dyre- og plantearter, og alene på Borneo over en tidsperiode på blot 3 år, blev der opdaget hele 126 nye arter. Desværre er vi ikke for gode til at passe på den, og faktisk fælder vi så meget skov, at der hvert år, forsvinder hvad der ...

Regnskovene er blandt de mest eksotiske steder vi har her på jorden, og det estimeres, at over halvdelen af klodens dyre- og plantearter lever i regnskovens områder, og det er på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 4 procent at jordens overflade. Desværre har vi mennesker i årtier hvert år fældet enorme mængder af regnskov for profit, grundet en enorm global efterspørgsel, på blandt andet tømmer og planteolie. Hvert år fældes der så meget skov areal, at regnskovens områder skrumper ...

Verdens regnskove er blandt de mest eksotiske steder vi har på jorden, og på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af verdens samlede areal, så er det i disse områder, at vi finder over halvdelen af jordens dyre- og plantearter. Det estimeres at over 1 mio. dyre- og insektarter trives i skoven samt omkring 90.000 plantearter. Regnskoven er ca. 60 mio. år gammel, og ikke nok med at skoven har huset eksotiske dyr i titusindvis af år, så ...

Det estimeres at den samlede CO2-udledning, som kommer fra fældning af skovens træer, står for ca. 15% af den samlede menneskeskabte CO2-udledning, eller hvad der svarer til, den samlede udledning fra alle klodens biler. Klodens regnskove dækker områder omkring ækvator, hvor temperaturen og luftfugtigheden er høj. Dette klima tiltrækker nogle af verdens mest eksotiske dyr. Desværre insisterer vi mennesker på, at udrydde store arealer skov, som er hjem for mere end halvdelen af jordens dyre- og insektarter. Der opdages hele tiden ...

Regnskoven er et utrolig eksotisk sted, og dækker i dag ca. 6% af jordens overflade, eller hvad svarer til 155 gange Danmarks samlede areal. Regnskoven dækker over områder omkring ækvator, og verdens største regnskov er Amazonas og strækker sig over otte lande i Mellem- og Sydamerika. Desværre så fælder vi mennesker hvad der svarer til ca. 3 gange Danmarks areal regnskov hvert år. Det skyldes en enorm global efterspørgsel på blandt andet tømmer og palmeolie. Tømmeren kommer fra skovens træer, ...