Det estimeres at den samlede CO2-udledning, som kommer fra fældning af skovens træer, står for ca. 15% af den samlede menneskeskabte CO2-udledning, eller hvad der svarer til, den samlede udledning fra alle klodens biler. Klodens regnskove dækker områder omkring ækvator, hvor temperaturen og luftfugtigheden er høj. Dette klima tiltrækker nogle af verdens mest eksotiske dyr. Desværre insisterer vi mennesker på, at udrydde store arealer skov, som er hjem for mere end halvdelen af jordens dyre- og insektarter. Der opdages hele tiden ...

Regnskoven er et utrolig eksotisk sted, og dækker i dag ca. 6% af jordens overflade, eller hvad svarer til 155 gange Danmarks samlede areal. Regnskoven dækker over områder omkring ækvator, og verdens største regnskov er Amazonas og strækker sig over otte lande i Mellem- og Sydamerika. Desværre så fælder vi mennesker hvad der svarer til ca. 3 gange Danmarks areal regnskov hvert år. Det skyldes en enorm global efterspørgsel på blandt andet tømmer og palmeolie. Tømmeren kommer fra skovens træer, ...

Regnskoven dækker i dag kun ca. 6% af jordens overflade, men på trods af dette, så er det i disse skovområder, vi finder over halvdelen af jordens dyre- og plantearter, og der bliver hvert år opdaget nye arter. Regnskoven dækker som sagt ca. 6% af jordens samlede overflade, eller hvad der svarer til ca. 155 gange Danmarks areal, men faktisk forholder det sig sådan, at før vi mennesker begyndte at fælde skoven for profit, dækkede regnskovens områder hele 14% af ...

Optaget af naturen fra en ung alder Jeg har altid været meget betaget af naturen og altid haft en stor interesse i hvad der sker med vores planet og vores klima. Det har derfor ramt mig specielt hårdt de sidste år, hvor mere og mere fokus er blevet rettet på hvor slemt det står til med vores allesammen livsnødvendige skove rundt om i verden. Som verdens befolkning har vi i løbet af de sidste 100 år hektisk jagtet ressourcer til ...

Livet i regnskoven er unikt, fordi her findes et stærkt specialiseret samspil mellem dyr og planter. Mange af de planter og dyr, der lever i regnskoven, kan ikke leve andre steder, fordi miljøet i regnskoven er unikt og ikke sådan lader sig genskabe. Selvom regnskoven er ekstrem vigtig for klodens klima, bliver adskillige tusinde kvadratkilometer fældet. Derfor er skovene afhængige af støtte. Ved at bevare regnskovene, kan man redde de tusindvis af dyre- og plantearter, der lever i regnskoven, og man ...