Beskyttelse af regnskovene

By:

Der er mange gode grunde til at passe på naturen, og det gælder i særdeleshed regnskovene. Mennesker har i mange år valgt at misbruge naturen på flere måder. Det sker blandt andet, fordi vi har et enormt overforbrug af forskellige materialer og forbrugsgoder, som er med til at true regnskovene. Det er derfor på tide, at vi sammen løfter opgaven for at bevare vores regnskove rundt omkring i verden. Det kan blandt andet ske ved hjælp af donationer, hvor man støtter det hele formål, og hvor eksperter forvalter pengene bedst muligt. 

Hvis du gerne vil støtte regnskoven, kan du besøge https://www.verdensskove.org/ . 

Verdensskove arbejder på at forbedre forholdene for regnskovene, så vi undgår en total udrydelsen. De gør et stort stykke arbejde, som er uundværligt, og på deres online shop kan man lave donationer med regnskovscertifikater. Arbejdet er unikt, og det gøres af en lang række mere eller mindre frivillige hænder, som prioriterer vores natur over alt andet. Det foregår blandt andet ved at sørge for, at der ikke bliver fældet træer i regnskovene i samme omfang, som det ellers ville være tilfældet. Beskyttelsen af regnskoven foregår på mange måder, men det handler selvfølgelig også om at skære ned på det forbrug, som i bund og grund skaber interessen for at fælde træerne. 

Posted in: Regnskov